Är det här verkligen "chiptrim"?

2016-11-01 00:00:00

Vad är kallas det här? Är det verkligen "chiptrimning?"
Tjänster för uppgradering för högre effekt och förbättrad förbrukning har funnits länge och har därför många namn: chiptrim, trimchip, trimbox eller OBD-tuning. Vi kallar det vi jobbar med för motoroptimering. 

Vår motoroptimering innebär en digital finjustering av programvaran i fordonets “hjärna”, eller huvuddator, dvs den så kallade motorstyrenheten. En sådan åtgärd ger alltid en bättre gång, effekt, oftast även förbrukning hos en motor, oavsett om den sitter i t.ex. en bil, husbil, lastbil, traktor eller båt. Uppgraderingen består av att vi ger motorn mer effekt och vridmoment. Bränslebesparingen kommer från en effektivare förbränning, samt en möjlighet att använda den nya kraften på ett bättre sätt. 

Eftersom vi alltid utgår ifrån original-programvaran i ditt fordons motorstyrenhet och är vana vid lite svårare uppdrag, kan vi även skräddarsy och programmera in specialfunktioner som är helt omöjliga att åstadkomma med de trimboxar eller förprogrammerade handenheter som finns på marknaden.