GDPR / INTEGRITETSPOLICY 

Vi på AutoStable värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter ett så högt dataskydd som möjligt. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar hur dina uppgifter behandlas och om dina rättigheter.

Compensata AB, organisationsnummer 556089-2001 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter för AutoStable´s e-handel och bokningscentral.

AutoStable består även av ett antal anslutna partners och optimeringsplatser där en del av platserna ägs av AutoStable (exempelvis Eskilstuna och Åhus) medan andra är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. För att få tillgång till deras fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta respektive juridisk enhet som du hittar uppgifter till under "Kontakta oss" här på hemsidan.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på: gdpr@autostable.se

 

Följande information kan vi komma att hämta in om dig;

Vi på AutoStable samlar in en del information om dig och ditt fordon för att kunna erbjuda så bra service och så bra optimeringar som möjligt.

- Förnamn
- Efternamn
- Ev. Företagsnamn
- Ev. Personnummer och ev. organisationsnummer.
- Adress och fakturaadress
- E-mail adress
- Telefonnummer
- IP-nummer, vad du klickar på hemsidan, besökstid.
- Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor.
- Information om dina köp och besök på hemsida: köphistorik, information om köpta varor, tidpunkt för köp.
- Registreringsnummer på fordonet.
- Fordonsinformation, märke, modell, motor, utrustning, miltal och fordonets skick. Körstil och din angivna information om bilens beteende och hur du önskar den är.
- Bild på ditt fordon med censurerad reg-skylt och ev. bild på dig som kund vid specifik frågan. 

 

Målet med att samla in informationen om dig och ditt fordon är för att vi ska kunna;


- Boka tid och plats för optimering/leverans av tjänst och/eller produkter
- Hantera supportärenden och svara på dina frågor
- Upprätthålla garantiåttaganden
- Utföra optimering
- Korrigera optimering
- Återställa fordon till original


 

Behandlingar som utförs baserat på den information vi samlar in är;

- Undersöker teknisk möjlighet till optimering och om vi optimerat ditt fordon tidigare.

- Undersöker kreditvärdighet om du efterfrågar avbetalning eller faktura.
- Undersöker var smidigaste platsen för optimering är för dig.

- Kontakt med dig inför optimeringen och koordinering med optimeringsplats.

- Säkerställa att du är vår faktiska kund

- Genomför behovsanalys för att skapa en skräddarsydd optimering åt dig.

- Vid återbesök kontrolleras vår registrerade kundinformation mot nuvarande ägare samt fordonsinformation

 

Laglig grund:


- Fullgörande av köpavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja åtaganden enligt köpavtalet.

 

Lagringsperiod:

Tills vidare så länge inte du som kund begär att bli glömd eller raderad.

 

Vill du bli glömd eller raderad som kund hos oss?

 
Maila oss på gdpr@autostable.se och informera oss om vad du vill göra med din personliga data hos oss; radera eller bli glömd. Det går dock inte att radera orderhistorisk som är yngre än 7 år pga bokföringslagen.

 

Vill du se den information vi sparat om dig?

  Du har även rätt att hämta ut den data vi sparat om dig och få den per e-mail. Maila oss på gdpr@autostable.se