KÖPVILLKOR

Varje optimeringsplats är ett separat företag som kunden ingår avtal med, denna motpart kallas "Optimeringsplats" i detta avtal och representerar det bolag du besöker för optimering. Det företag som är officiell optimeringsplats och där du genomför din optimering är din juridiska motpart. 

AutoStable Eskilstuna - Juridiskt namn: Compensata AB
AutoStable Borås - Juridiskt namn: Qlean i Borås AB
AutoStable Söderhamn - Juridiskt namn: Bil och Fordonstjänst Söderhamn AB
AutoStable Norrtälje - Juridiskt namn: Roslagens Motorteknik AB
AutoStable Nordsjælland - Juridiskt namn: Cramers Auto
AutoStable Norrköping Väst - Juridiskt namn: Antonios Bilservice AB
AutoStable Mönsterås - Juridiskt namn: JO Rekond Oskarshamn
AutoStable Jönköping - Juridiskt namn: Sandor och Lasses Bilservice AB
AutoStable Västerås - Juridiskt namn: Pir 28 i Västerås AB
AutoStable Hagsätra - Juridiskt namn: Auto Body Stockholm AB
AutoStable Halmstad - Juridiskt namn: Fordons Teknik i Väst AB
AutoStable Ekerö - Juridiskt namn: Ekerö Bilvård AB / Ljudspecialisten Ekerö
AutoStable Umeå - Juridiskt namn: Bilverkstaden på Teg AB
AutoStable Torsby - Juridiskt namn: Torsby Biltjänst AB
AutoStable Märsta - Juridiskt namn: Märsta Rostskydd & Bilvård AB
AutoStable Helsingborg - Juridiskt namn: Bilvårdsexperten Helsingborg AB


KÖPVILLKOR I KORTHET

Vi vill att du skall vara trygg i ditt köp. Är du osäker på något, prata med oss. Alla uppgifter du lämnar till oss stannar hos oss.  

 

DATAINSAMLING OCH DINA PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Introduktion Vi på AutoStable värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter ett så högt dataskydd som möjligt. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas och om dina rättigheter.

Compensata AB, organisationsnummer 556089-2001 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter för AutoStable´s e-handel och bokningscentral.

AutoStable består även av ett antal anslutna partners och optimeringsplatser där en del av platserna ägs av AutoStable (exempelvis Eskilstuna och Åhus) medan andra är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. För att få tillgång till deras fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta respektive juridisk enhet.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på: gdpr@autostable.se

LÄS HELA VÅR INTEGRITETSPOLICY GENOM ATT KLICKA HÄR!

BESIKTNING - BILPROVNINGEN 

Konsumenten själv ansvarar för att ta reda på vad som gäller för just sitt fordon. Många motoruppgraderingar hos kräver att bilen registreringsbesiktigas för att lagligen framföras på allmän väg. Kostnader och åtgärder i samband med detta åligger slutkonsumenten.

 

NÖJD - KUNDGARANTI DT PISTON

I 60 dagar från orderdatum har kunden möjlighet att testa DT Piston. Köpet är dock bindande så länge kunden inte har returnerat varan och tillhandahar varan inom 60 dagar från orderdatum samt kontaktat och förklarat anledning till retunerandet. I det retunerade paketet ska kunduppgifter finnas bifogade för att returen ska vara giltig. Optimeringsplatsen ska dock alltid ha rätt till att åtgärda missnöjdheten med exempelvis en annan produkt eller liknande innan kunden kan utnyttja garantin. Kunden ska respektera kredittiden för fakturan även om kunden registrerar sitt missnöje efter kredittiden. För att fakturan ska hinna makuleras krävs en registrering minst 5 dagar innan förfallodagen. Öppet köp och övriga garantier som tillhandahålls av Optimeringsplatsens externa leverantörer beskrivs i leverantörernas separata köpvillkor.

 

 

NÖJD - KUNDGARANTI OMPROGRAMMERING

I 60 dagar från installation har kunden möjlighet att återställa optimeringen om problem eller missnöje uppstått. Köpet är dock bindande så länge kunden inte har kontaktat och återställt fordonet/returnerat varan inom 60 dagar från installation/order samt kontaktat Optimeringsplatsen och förklarat anledning till returen. Om en vara returnerats ska kunduppgifter finnas bifogade för att returen ska vara giltig. Optimeringsplatsen ska dock alltid ha rätt till att åtgärda missnöjdheten med exempelvis en annan produkt eller uppdaterat programmering innan kunden kan utnyttja garantin. Kunden ska respektera kredittiden för fakturan även om kunden registrerar sitt missnöje efter kredittiden. Kunden kan dock ej utnyttja denna garanti om fakturan har förfallit. Öppet köp och övriga garantier som tillhandahålls av Optimeringsplatsens externa leverantörer beskrivs i leverantörernas separata köpvillkor. Kundgarantin kan inte utnyttjas baserat på ej uppfyllda önskemål om optimeringen som ej angavs vid behovsanalys, eller beställdes som programtillägg, exempelvis borttagning av toppfartsspärr, bränslebesparingsprogram etc. Returrätten kan ej användas fler än en gång per fordon och kan inte heller missbrukas inför exempelvis byte av bil. Rätten att få bilen återställd till original / korrigera mjukvara följer inte med vid eventuell försäljninig utan alla åtaganden gäller endast för den som köpte optimeringen från början. Det kan endast användas om det uppstår problem med optimeringen. Vid en eventuell retur av programvaran så är kunden fortfarande skyldig att betala för andra artiklar på fakturan, exempelvis filter. Dessa ska betalas till fullpris även om kunden fått rabatt och ett paketpris i samband med optimering. Eventuella garantier som köpts eller ingår kommer dras tillbaka och inte gälla. Varje kund är medveten om att motorer utan turbo eller kompressor inte kan leverera samma effektresultat som exempelvis en motor med turbo. Vid val av MAX-program och högre effektuttag så omfattar inte nöjd-kundgarantin missnöjdhet kring bränsleförbrukning. Kunden är medveten vid ett sådant val att förbrukningen kan vara oförändrad eller öka om man inte väljer Normal- eller Ekonomi-programmet. Om kund inte skickat in eller genomfört behovsanalysen innan optimeringen så har rätt välja en lämplig optimering för fordonet och kunden är medveten om detta och kan ej ha vidare anspråk på den nya motorkaraktären. Om fordonen varit inne hos exempelvis en verkstad och får optimeringen nollställd är det inte säkert att en ny optimering går att skriva in efter verkstadsbesöket då styrenheten kan ha blivit låst eller liknande. En kostnadsfri återställning gäller endast för fordon där ur- och insättning av styrenhet tog mindre än 4 arbetstimmar inklusive uppkoppling mot styrenhet. Det finns vissa modeller där styrenheten är placerad svåråtkomligt, kontakta oss om din bil är en sådan eller ej.

 

14 DAGARS ÅNGERRÄTT

Kunder har inom 14 dagar laglig rätt att ångra köpet för de produkter som inte har skräddarsytts eller beställts enbart för dig. Exempelvis ett sportluftfilter eller en programmeringsenhet från exempelvis Daiblo Sport då dessa ej går att sälja till eller att använda för ett annat fordon än den beställande kundens fordon. Kunden behöver inte ange orsak men uppskattar om du vill berätta vad vi kan bli bättre på. Vid retur står kunden för fraktkostnaden tillbaka till och varorna måste vara oanvända och paketerade i originalförpackning. Vid skada eller annan påverkan på varan upphör ångerrätten. För outhämtade paket hos Posten debiterar vi dig 500kr för hantering och kunden betalar själv returfrakten. 
Om emballage eller vara är skadad vid leveransen ska kunden anmäla detta direkt. Skulle kunden upptäcka skada när kunden har packat upp varan ska kunden snarast, dock senast inom 2 arbetsdagar höra av sig till .

 

SEKRETESS

För att vi ska kunna ge Dig bästa service vill vi att Du fyller i de uppgifter vi ber Dig om vid beställning. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon utanför annat än vad som krävs för att leverera Dina varor och ta emot Din betalning. Dina uppgifter kommer inte att utnyttjas för allmän reklam eller liknande från tredje part. Vi kommer att ge Dig fortlöpande information om AutoStable men om du av någon anledning inte vill ta emot information från oss
 ber vi dig ta kontakt för avregistrering av eventuella elektroniska utskick. Genom att göra en REGnr-sökning på hemsidan godkänner kunden att hon kan bli kontaktad av Optimeringsplatsen via telefon. De kunder som är i kontakt med oss och använder internetformulär, lägger beställningar, mailar med oss etc. kan få utan förvarning informationsmail skickat till den registrerade e-mailadressen. Dessa nyhetsbrev kan dock avregistreras när som helst.  

 

MOTOR-OCH DRIVLINEGARANTI SAMT FÖRSÄKRINGSBOLAG

Köparen själv ansvarar för att ta reda på vad som gäller för det berörda fordonet gällande motor-och drivlinegaranti från fabrik, och ev. regler runt motoroptimering. Optimeringsplatsen tar inget juridiskt ansvar för utebliven ersättning från märkesverkstad eller liknande. För flesta bilar ingår eller går det att köpa till en garanti. Denna förmedlas endast av Optimeringsplatsen och Optimeringsplatsen har ingen hantering av eventuella skador. Kunden kan ej kräva ersättning av Optimeringsplatsen utan all kontakt och anspråk ställs mot garantibolaget: Svensk Bilgaranti. Garantin ingår inte per automatik utan tecknas separat och måste efterfrågas vid optimering. Se villkor nedan.

 

PRESTANDASIFFROR / BESPARINGSSIFFROR / INFORMATION / HEMSIDA

Angivna prestanda- samt bränsleförbrukningssiffror är i vissa fall baserade på tester på flera fordon, ibland på enstaka fordon, i andra fall uppskattningar baserade på Optimeringsplatsens erfarenheter från liknande fordon. Optimeringsplatsen ansvarar inte för dessa uppgifter, inte heller för kundernas utlåtanden angående effekt- och förbrukningsresultat. Optimeringsplatsen reserverar sig för eventuella fel i produktmaterial, reklamblad, hemsidor och dylikt.

 

EVENTUELLA SKADOR

Optimeringsplatsen tar inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för skador på kundens egendom som orsakats direkt eller indirekt av de tjänster och produkter som installeras. Optimeringsplatsen kan inte garantera fordonets skick och produkternas eller tjänsternas påverkan på andra delar. Skador på person eller egendom under installation av verkstad eller kund är likaså utanför Optimeringsplatsen´s ansvar. Vid installation av täcks kunden av ´s företagsförsäkring för hantering av elektronik och hantering av egendom under provkörning. Optimeringsplatsen tar inget juridiskt- eller ekonomiskt produktansvar och kund kan inte ställa krav på för exempelvis bogsering, kost och logi, utebliven möjlighet att driva verksamhet, reperation, köp av reservdelar eller liknande i samband med optimering och som eventuellt indirekt eller direkt kan ha uppstått på grund av uppgraderingen. Vid eventuell skada som åverkats under hantering av Optimeringsplatsen förs all diskussion om eventuell ersättning genom Optimeringsplatsens försäkringsbolag. Inga anspråk kan ställas på utan allt sköts via försäkringsbolaget. En optimering sker på egen risk och hårdvarufel som uppstår efter en optimering är inget som ersätts av Optimeringsplatsen. Optimeringsplatsens ansvar är endast hanteringen av mjukvaran och styrenheten. Kunder som väljer MAX-program för ännu mer effekt är medvetna om att det kan innebära större slitage och större risk för motordelar att gå sönder utan att det räknas som mjukvarufel. Optimeringsplatsen reserverar sig för att vid eventuell ur- och inmontering av styrenhet och kablar till denna kan märken uppstå på lock, skruvar och fästen samt vissa modifieringar på fäste till styrenhet. Optimeringsplatsen kan inte ansvara för styrenheter som skickas utan bifogade fordons- eller kundinformation samt som inte är förpackade enligt anvisningarna. Det är kundens ansvar att förpacka styrenheten säkert och korrekt vid inskickande till Optimeringsplatsen. Under frakt är det fraktbolaget som äger ansvaret.

 

BETALNING VIA FAKTURA

Genom ett köp hos via faktura godkänner kunden att eller Optimeringsplatsens samarbetspartner genomför en kreditupplysning baserat på kundens personnummer. Optimeringsplatsen har rätt att neka att ställa en faktura på kunden efter en ej godkänd kreditprövning. I detta fall kontaktar kunden för att hitta en alternativ lösning. Fakturor kan utan förvarning bli hanterade av Optimeringsplatsens fakturapartner eller vid delbetaning, av Optimeringsplatsens finansieringspartner. Optimeringsplatsen har efter genomförd tjänst/installation rätt att ej överlämna fordon eller produkt eller rätt till att återställa fordon innan överlämnande om kund ej godkänts av kreditprövning och vägrar en alternativ förskottsbetalning eller betalningslösning. För att få delbetala krävs det att kunden ansöker om avbetalningsavtal hos finansieringspartner. Detta måste ha ansökts eller informerats om minst en dag innan optimering. Det är upp till kunden att ha alternativ betalning redo i fall finansieringspartner nekar kredit.

 

VILLKOR FÖR ERBJUDANDE DT PISTON INKLUSIVE K&N FILTER”

Om kunden erhållit erbjudandet om att få ett kostnadsfritt K&N Filter tillsammans med DT Piston under kampanjen har rätt till att fakturera för K&N Filteret om kunden retunerar DT Piston men behåller K&N Filtret. Se ordinarie priser. Är dock K&N Filtret ej installerat och förpackning ej öppnad är kunden välkommen att retunera filtret direkt till Optimeringsplatsen. Dock gäller endast 14 dagars öppet köp för K&N Filtret. Vänligen kontakta oss vid frågor! Kampanjer kan inte kombineras med andra erbjudanden, så som klubbrabatt hos en husbilsklubb eller liknande.

 

BOKNING OCH AVGIFT

Om kunden har bokat tidsbokning för optimering/montering och ej dyker upp eller ångrar sig har optimeringsplatsen rätt att debitera kunden 500kr inklusive moms om kunden inte meddelat senast kl 18.00 dagen innan bokad tid. Detta gäller för tjänster hos Compensata AB´s helägda optimeringsplatser. Samma villkor gäller hos varje optimeringsplats om inte annat anges hos respektive bolag.

 

HÄMTSERVICE

Vid hämtservice ansvarar kunden för att fordonet är tankad. Bränsle ingår ej i priset utan är på kundens bekostnad. Fordonet ska vara trafiksäker, laglig att framföra och försäkrad. Om en skada inträffar i trafik efter överlämnadet till utnyttjas först kundens försäkring, om denna inte skulle täcka skadan kontaktas Optimeringsplatsens försäkringsbolag. Kostnadsfri upphämtning och återlämning sker enbart från Lindhagensplan, Kungsholmen och endast för körningar till Eskilstuna. 

 

HYRBIL, FRAKTER ETC.

Hyrbil eller lånebil erbjuds inte hos alla Optimeringsplatser. Separata villkor gäller. Vid eventuellt rabatterad hyrbil gäller endast denna rabatt för en dag även om optimeringen genomförs på mer än en dag. Kompletterande kostnader från hyrbilsföretaget kan faktureras i efterhand till kund. Vid eventuell återställning inkluderas inga kostnader som tidigare inkluderats, så som eventuella frakter av styrenhet, hyrbil eller lånebil, konsultering av bilverkstad för urmontering av styrenhet etc. 

 

KONTAKT

Vid eventuell missnöjdhet eller vid frågor tveka inte att kontakta oss. Vi är ett litet och personligt företag som inte hade funnits utan alla våra nöjda kunder. Teknik och montering: 0739 90 09 46
 Försäljning: 0702 20 41 30 Ekonomi/Faktura: 0730 61 09 08Cookies

I En cookie är en textfil som skickas från vår hemsideleverantörs webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två typer av cookies: sådana som lagras en längre tid på din dator och sådana som försvinner när du stänger ner din webbläsare (så kallade sessioncookies).

Så använder AutoStable cookies:
Vi använder sessionscookies för att kunna spara produkter/fordonsval i varukorgen mellan olika sidvisningar.
Vi använder också cookies för att underlätta analys av trafik och köphistorik på vår sajt.

Så kan du undvika cookies: Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst. Väljer du att inte acceptera cookies kan du fortfarande besöka vår sajt men utan möjlighet att genomföra köp.

Du behöver inte godkänna eller använda cookies för att titta på produkter och få prisinformation, men för att genomföra köp krävs det att du accepterar sessionscookies.

Svensk Bilgaranti - "AutoStable Grön Optimeringsgaranti"

Se https://www.motoroptimering.se/i/villkor.html för villkor kring motorgarantierna.  På www.SvenskBilgaranti.se kan du se aktuella villkor för vilka fordon som berörs och vilka som är exkluderade etc.