Läs mer om Steg 2-optimeringar här

Steg 2: Mjukvara, helsystem och filter

Du har antagligen hamnat här efter att ha kikat på effektvinsterna i Steg 1 och tänker nu: Vad mer kan man göra för att få ut lite extra effekt? 

Så, vad går att göra, och ger det bra effekt per krona? I vår värld är en optimering av mjukvaran det mest effektiva sättet att nå mer effekt, per investerad krona. Därefter börjar det bli ganska kostsamt för varje ytterligare hästkraft man önskar nå. Om man även är ute efter ett trevligare ljud, ja då får man kanske motivera investeringen utifrån två olika perspektiv, eller helt enkelt välja vad som är viktigast - ljudet eller effekten.  

Bensinmotor med turbo:

Med ett helsystem menas ett avgassystem från turbon och bakåt. Med andra ord ersätter man den främre katalysatorn med en ny downpipe inklusive en s.k. race- eller sport-katalysator eller helt utan katalysator, s.k. decat. Syftet är att skapa så bra flöde som möjligt där “korken” är som värst i originalutförandet.

Vid önskemål bygger man vidare på systemet bakåt för att uppnå bästa ljud. Uppgraderingen är avsedd för motorsportsbruk; en bil som frångår sitt typgodkännande får ej framföras på allmän väg. 

Du får

• Bättre flöde ger bättre ljud.

• Bättre flöde ger bättre effekt: ca 15-20% utöver ökningen för effektvinsten i Steg 1, exempelvis 35hk vs minst 40hk med helsystem och anpassad mjukvara.

• Kombinationen ger en klart vassare gasrespons och kännbart mer effekt genom hela registret. 

Pris för mjukvara anpassad till helsystem: 2.900kr i tillägg till ordinarie pris för optimering Steg 1.

Bensinmotor utan turbo (sug- eller kompressormatade motorer)

Med ett helsystem menas här ett avgassystem från grenrör eller motor och bakåt. Man ersätter oftast den främre katalysatorn med en s.k. race- eller sport-katalysator eller helt utan katalysator, s.k. decat. Syftet är att skapa så bra flöde som möjligt där “korken” är som värst i originalutförandet. Ett sådant bygge förtjänar en anpassad mjukvara för att ta vara på flödet för bästa effekt. 

Vid önskemål bygger man vidare på systemet bakåt för att uppnå bästa ljud. Uppgraderingen är avsedd för motorsportsbruk; en bil som frångår sitt typgodkännande får ej framföras på allmän väg. 

Du får:
• Bättre flöde ger bättre ljud.
• Bättre flöde ger bättre effekt: ca 15-20% utöver ökningen för effektvinsten i steg 1, exempelvis 20hk vs 23hk med helsystem och anpassad mjukvara.
• Kombinationen ger en klart vassare gasrespons och kännbart mer effekt genom hela registret. 

Pris för mjukvara anpassad till helsystem: 2900kr i tillägg till ordinarie pris för optimering Steg 1.  

Dieselmotor: 

Ur perspektivet effektvinst och optimering är dieselpartikelfiltret (DPF) en modern dieselmotors största flaskhals och hinder för avgasernas flöde. Det är hela dess syfte eftersom det renar avgaserna från partiklar. Ett uttjänt DPF är ofta väldigt dyrt att ersätta i förhållande till bilens värde, och lösningen blir för många att istället byta DPF mot ett ersättningsrör utan filter, eller rensa ur befintlig DPF från dess innehåll, och montera tillbaka det.

Ett sådant ingrepp skapar bl.a. felkoder i motorstyrningen, som därför måste programmeras om. Dels för att just felindikeringen inte skall ske, och framför allt för att motorn inte längre skall ge sig in i s.k. regenerings-program där motorstyrningen försöker rengöra filtret, utan istället vara medvetet om att något filter ej längre finns monterat.

Lösningen för detta görs i motorstyrningens mjukvara liksom en optimering och kallas DPF Delete eller DPF OFF. Ingreppet är avsett för motorsportsbruk; en bil som frångår sitt typgodkännande får ej framföras på allmän väg. 

Du får
• Mycket bättre flöde genom systemet, vilket med en anpassad mjukvara innebär ytterligare högre effekt och vridmoment för grym acceleration genom hela registret, en riktigt fin gasrespons samt ett lite råare ljud. 
• Resultat: 15-20% ytterligare effektvinst mot Steg 1, exempelvis 35hk vs min. 40hk med ersatt DPF och anpassad mjukvara.

Pris för mjukvara anpassad till DPF OFF: 2900kr i tillägg till ordinarie pris för optimering Steg 1, eller 4900kr för endast DPF OFF utan optimering.

Skicka in en förfrågan här:

 Tillbaka till våra tjänster