Motorgarantier för din trygghet! Unikt samarbete med Svensk Bilgaranti AB

I kombination med optimeringen går det att teckna en motorskadegaranti från vår exklusiva partner; Svensk Bilgaranti AB.


Personbilar / Husbilar
12 månader / 1500 mil för 1 300kr ink moms
24 månader / 3000 mil för 2 500kr ink moms.

Sportmodeller enligt https://svenskbilgaranti.com/bilmodeller/
12 månader / 1500 mil för 3 000kr ink moms.


Fordonet får vara högst 6 år gammal från första registreringsdatum och ha gått max 12 000 mil vid optimeringstillfället. Garantin köps på plats när optimeringen genomförs.  

 

 

Garantin i korthet:

Gäller i 12 / 24 månader från optimeringsdatumet eller 1500 / 3000 mil
Skador för ett värde upp till två basbelopp
Gäller för de flesta märken upp till 3,5 ton.
Gäller när den ordinarie fabriksgarantin eller maskinskadeförsäkringen inte täcker skador inom denna garantis omfång
Gäller för växellåda, motorns inre rörliga delar, drivaxlar, kardan, etc..
Ingen självrisk.


Autostable Grön OptimeringsGaranti - I samarbete med AB Svensk Bilgaranti.

Garantin kan tecknas på fordon yngre än 6 år och som gått mindre än 12000 mil vid tecknandet. Garantins löptid är 12-24 månader eller 1500-3000 mil, det som inträffar först. Se ert garantibevis för löptid och miltal. All service skall vara utförd/utföras enligt servicehandboken och detta ska ske hos auktoriserad serviceverkstad eller verkstad anvisad av AB Svensk Bilgaranti. Med leverantör/biltillverkare nedan menas i detta villkor såväl tillverkare/generalagent, som i samband med bilköpet utfärdat en garanti för bilen.


Garantin gäller inte för:

Taxi, budbilar, uthyrnings- och körskolebilar, utryckningsbilar t.ex. ambulanser eller sjuktransport. Bilar som avviker/har avvikit från fabrikantens seriemässiga utförande t.ex. trimning, tidigare optimering etc.


Omfattning

Garantin är exklusivt framtagen för Autostable och avser nämnd bil på av AB Svensk Bilgaranti utfärdat garantibevis. Kunden skall i första hand vända sig till återförsäljaren eller sitt försäkringsbolag vid skada. Garantin träder ikraft när ordinarie fabriksgaranti eller maskinskadeförsäkring inte täcker skador inom denna garantis omfång enligt punkt 1-5 nedan. Denna garanti står för reparationskostnader för skador enligt information nedan, under förutsättning att föreskrivna service- och underhållsprogram följts hos auktoriserad serviceverkstad eller verkstad anvisad av AB Svensk Bilgaranti. Service och underhållsarbeten skall bekräftas genom stämpel/signatur i bilens original servicebok. Annan likvärdig verifikation kan godkännas, exempelvis faktura på service/underhållskostnaden.

1. Motor: Motorns inre rörliga delar, dock inte kylsystem.
2. Växellåda: Växellådans inre rörliga delar, dock inte koppling.
3. Bakaxel: Bakaxelns inre rörliga delar.
4. Drivlina Drivaxlar och kardan, dock ej gummidamasker.
5. Fyrhjulsdrift Samtliga mekaniska komponenter tillhörande fyrhjulsdrift.
6. Material Förbrukningsmaterial i samband med garantireparationUndantag

Garantin gäller inte om skadan beror på:

att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i serviceboken, att oljebyten och service/reparation inte utförts vid rätt tid eller rätt körsträcka.
att bilen använts i tävlingskörning, träning för tävling eller körts med överlast.
att bilen vid tillfället varit utsatt för yttre åverkan.
att bilen vanvårdats eller på handhavandefel.
att reparation eller service utförts av annan än auktoriserad serviceverkstad.
att annan del än originalreservdel eller motsvarande kvalitet monterats.
att bilägaren inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att begränsa en uppkommen skada.
att bilägaren fortsatt använda bilen trots att reparation har blivit nödvändig.
komponenter eller åtgärder som ska bytas enligt tillverkarens serviceprogram.


Som fel/skada anses inte:

Förslitning, förbrukning, frätning, korrosion, frysning, överhettning eller brand. Felaktig utförd reparation eller service i samband med verkstadsbesök. Hög oljeförbrukning

AB Svensk Bilgaranti ersätter inte fel för vilka biltillverkaren ansvarar, enligt garantiåtagande eller annan lagstiftning. T.ex. fel som inte har med optimeringen och denna garanti att göra, återkallning av specifika fel från fabrikanten eller fel som inte ingår i denna garanti.


Reklamation

Om kunden vill påtala fel som kan täckas av garantin skall AB Svensk Bilgaranti underrättas om detta omgående efter det att felet upptäckts. Kundens reklamation skall innehålla uppgifter om felets troliga art och tidpunkt för upptäckten av felet. I de fall maskinskadeförsäkringen är gällande betalar AB Svensk Bilgaranti självrisken för kunden under förutsättning att skadan omfattas av garantivillkoren.


Reparation

Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar AB Svensk Bilgaranti den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation utförs utan AB Svensk Bilgarantis skriftliga medgivande betalar AB Svensk Bilgaranti inte reparationskostnaden. AB Svensk Bilgaranti bestämmer den lämpligaste åtgärden för att reparera fel i bilen. Reparation enligt garantin skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig kostnad för kunden. Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps efter samråd med kunden vid ordinarie servicetillfälle. Vid garantireparation skall skadan bedömas med hänsyn till bilens ålder och körsträcka. Max utbetalning per skadetillfälle är 2 basbelopp enligt KPI.


Skadestånd

Kunden har inte i något fall rätt till någon ersättning utöver den direkta reparationskostnaden och således inte för rese-, logi- eller transportkostnader, förlust i näringsverksamhet, och/eller förlust av förlorad arbetsförtjänst.


Tvist

Tvist som gäller denna tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser skall parterna i första hand lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas i allmän domstol i Mölndal, Sverige.


AB Svensk Bilgarantis EURO100 garantilösningar omfattar följande bilmärken:

- Alfa, Audi (Ej W12, S eller RS-modeller)
- BMW (Ej M och V12-modeler)
- Citroên
- Dacia, Daewoo, Daihatsu
- Fiat, Ford (Ej US-Ford)
- Honda, Hyundai
- Kia
- Lada, Lancia, Lexus ej LFA
- Mazda, Mercedes (Ej AMG och V12-modeller)
- Mini, Mitsubishi (Ej EVO-modeller)
- Nissan (Ej GT-R)
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Saab, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Subaru (ej WRX Sti)
- Toyota
- Volvo, VW (Ej W12, Phaeton och Golf R)Kontakta oss om följande modeller:

- Audi, alla S och RS modeller
- Alpina, alla modeller
- BMW, alla M och V12 modeller
- Corvette, alla modeller
- Jaguar, alla modeller
- Landrover
- Lotus
- Mercedes, alla AMG och V12 modeller
- Nissan GT-R
- Porsche, alla modeller
- Överladdade USA-bilar
- Cadillac
- Chevrolet
- Chrysler
- Jeep
- Lincoln
- Oldsmobile
- Plymouth
- Hummer
- Ford USA
- GMC
- Pontiac - GM
- Dodge
- Infinity


Lätta lastbilar

- Citroen
- Fiat
- Ford*
- Hyundai
- Iveco
- Izuzu
- Kia
- Mazda
- Mercedes
*Endast Europeiska Ford
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Ssang Yong
- Toyota
- Volkswagen


Vanliga frågor vi får som vi nu hoppas är besvarade

Om du söker chiptrim till din bil med garantier är du inte ensam, vi får varje dag frågor om motoroptimering på bilar med nybilsgaranti. - "Försvinner nybilsgarantin när man chippar bilen?' är en av de vanligaste frågorna från ägare av premiumbilar såsom BMW, Mercedes, Audi, Porsche...." - "Många företag erbjuder trimchip med nybilsgarantier, vad skiljer er garanti från deras?" 1. Att beskriva det som en nybilsgaranti är något felaktigt, vissa företag ebjuder dig att teckna en motorskadegaranti till en årskostnad. Allt vi kan säga är att läs villkoren noga. Vad händer i praktiken den dag du behöver utnyttja en sådan garanti - vill de ha bevis på att trimboxen/chiptrimmet är vad som orsakat ett problem? Hos vem ligger bevisbördan?